Με νέα οχήματα εξοπλίζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών