Ορίζοντας τα χαρακτηριστικά ενός πραγματικού ηγέτη

Πολλοί ηγέτες είναι ικανοί αλλά λίγοι φτάνουν στο σημείο να χαρακτηριστούν αξιοσημείωτοι. Αν επιθυμείτε να φιγουράρετε με τους κορυφαίους των κορυφαίων, βεβαιωθείτε ότι ενσαρκώνετε απόλυτα όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Δεν είναι εύκολο, αλλά η ανταμοιβή θα είναι αληθινά εκπληκτικά.

Επίγνωση

Υπάρχει διαφορά μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων, των αφεντικών και των εργαζόμενων. Οι ηγέτες κατανοούν αυτή τη διαφορά και την αποδέχονται, καθώς προάγει την εικόνα και τις πράξεις τους. Συμπεριφέρονται με ένα τρόπο που τους διαφοροποιεί από τους υπαλλήλους τους, όχι με ένα τρόπο που υποδηλώνει ότι είναι ανώτεροι από άλλους, αλλά με ένα τρόπο που τους επιτρέπει να διατηρούν μία αντικειμενική προοπτική για ό,τι συμβαίνει στον οργανισμό τους.

Αποφασιστικότητα

Όλοι οι ηγέτες πρέπει να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις. Συνάδει με τη φύση των καθηκόντων τους. Κατανοούν ότι σε συγκεκριμένες περιστάσεις οι δύσκολες και έγκαιρες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν προς όφελος ολόκληρου του οργανισμού, αποφάσεις που απαιτούν σταθερότητα και εξουσία που δεν θα ευχαριστήσει τους πάντες. Οι εξαιρετικοί ηγέτες δεν διστάζουν σε τέτοιες περιστάσεις και γνωρίζουν πότε να μην ενεργήσουν μονομερώς, προάγοντας απεναντίας τη συνεργατική λήψη αποφάσεων.

Κατανόηση

Οι χαρισματικοί ηγέτες επαινούν δημοσίως και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ιδιαιτέρως. Οι καλύτερες ηγέτες είναι αυτοί που καθοδηγούν τους υπαλλήλους μέσα από τις προκλήσεις, αναζητώντας πάντοτε λύσεις που προάγουν τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού. Αντί να παίρνουν το πράγμα προσωπικά όταν συναντούν προβλήματα ή να ρίχνουν το φταίξιμο σε άλλα άτομα, οι ηγέτες ψάχνουν για εποικοδομητικές λύσεις εστιάζοντας στη φυγή προς τα εμπρός.

Υπευθυνότητα

Οι εμβληματικοί ηγέτες αναλαμβάνουν την ευθύνη για την απόδοση όλων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού τους. Παρακολουθούν όλα τα σημαίνοντα ζητήματα, ελέγχουν τους υπαλλήλους τους και επιβλέπουν την αποτελεσματικότητα των εταιρικών πολιτικών. Όταν τα πράγματα προοδεύουν, επαινούν. Όταν εγείρονται προβλήματα, τα αναγνωρίζουν γρήγορα αναζητώντας λύσεις ώστε να επανέλθουν στη σωστή τροχιά.

Εμπιστοσύνη

Οι αληθινοί ηγέτες δεν αποπνέουν μόνο σιγουριά, αλλά τη μεταδίδουν κιόλας. Οι υπάλληλοι ελκύονται από αυτούς αναζητώντας τη συμβουλή τους και κατ’ επέκταση αισθάνονται περισσότερη σιγουριά για τον εαυτό τους. Όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις, οι ηγέτες δεν εγκαταλείπουν τόσο εύκολα την προσπάθεια καθώς γνωρίζουν ότι οι ιδέες, οι απόψεις και οι στρατηγικές τους βασίζονται στην καλή πληροφόρηση και απορρέουν από σκληρή δουλειά. Ωστόσο, όταν αποδεικνύεται ότι κάνουν λάθος, οι σωστοί ηγέτες επωμίζονται την ευθύνη δρώντας ακαριαία για να βελτιώσουν την κατάσταση.

Αισιοδοξία

Οι άριστοι ηγέτες είναι πηγή θετικής ενέργειας επικοινωνώντας εύκολα. Είναι φοβερά εξυπηρετικοί και ενδιαφέρονται για την ευημερία των άλλων. Φαίνεται να έχουν πάντοτε μία λύση και γνωρίζουν πάντα τι να πουν για να εμπνεύσουν και να καθησυχάσουν. Αποφεύγουν την προσωπική κριτική και την απαισιόδοξη σκέψη, αναζητώντας τρόπους να κερδίσουν τη γενική συναίνεση και να ωθήσουν τους υπόλοιπους να εργαστούν αποτελεσματικά και αποδοτικά ως ομάδα.

Ειλικρίνεια

Οι ισχυροί ηγέτες αντιμετωπίζουν τους ανθρώπους με τον τρόπο που θέλουν να αντιμετωπιστούν. Είναι εξαιρετικά ηθικοί και θεωρούν ότι η ειλικρίνεια, η προσπάθεια και η αξιοπιστία συγκροτούν τα θεμέλια της επιτυχίας.

Έμπνευση

Τέλος, ενώνοντας όλα τα κομμάτια του παζλ και σκιαγραφώντας την εικόνα ενός αληθινού ηγέτη, θα τον ορίζαμε ως κάποιον που επικοινωνεί με σαφήνεια και περιεκτικότητα, κινητοποιώντας τους άλλους να δίνουν το καλύτερο κάθε φορά.