Σέρρες-Αμφίπολη. Μακεδονικός ο τύμβος της Αμφίπολης