Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ: πώς γίνονται οι χαράξεις στον αγωνιστικό χώρο

Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ

Η κατασκευή γηπέδου μπάσκετ λαμβάνει χώρα σε τέσσερα στάδια. Στο πρώτο, διαμορφώνεται ο χώρος με την κατασκευή ομαλής και επίπεδης υπόβασης, για να δεχτεί την τελική επιφάνεια. Στο δεύτερο, τοποθετείται ο ελαστοτάπητας με ή χωρίς αντικραδασμικό ρόλο ανάλογα με τον προϋπολογισμό για την κατασκευή του γηπέδου. Στο τρίτο, γίνονται οι χαράξεις στον αγωνιστικό χώρο με διαγραμμίσεις που πρέπει να είναι ευδιάκριτες. Στο τέταρτο, τοποθετούνται οι μπασκέτες, ο φωτισμός, ενώ -όπου αυτό είναι απαραίτητο- κατασκευάζονται οι κερκίδες και οι βοηθητικοί χώροι. Το τρίτο στάδιο διέπεται από αυστηρούς κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπάσκετ όσον αφορά στις διαστάσεις και τα όρια των διαγραμμίσεων.

Γενική οριοθέτηση αγωνιστικού χώρου

Το γήπεδο μπάσκετ είναι παραλληλόγραμμο με 28 μέτρα μήκος και 15 μέτρα πλάτος. Όταν το γήπεδο δεν προορίζεται για επίσημες  διοργανώσεις της FIBA, οι ελάχιστες διαστάσεις μπορούν να είναι 26 μέτρα μήκος και 14 μέτρα πλάτος, εφόσον δώσει άδεια η Εθνική Ομοσπονδία ή η Επιτροπή Ζώνης. Ο κυρίως αγωνιστικός χώρος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα από οποιοδήποτε αντικείμενο, όπως οι πάγκοι των προπονητών και οι κερκίδες, και 7 μέτρα από την οροφή ή οποιοδήποτε εμπόδιο στον κάθετο άξονα.

Προϋποθέσεις διαγραμμίσεων

Οι γραμμές που γίνονται πάνω στην αγωνιστική επιφάνεια πρέπει να είναι διακριτές από το δάπεδο, οπότε συνήθως χρησιμοποιείται το λευκό χρώμα, αν και αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Το πάχος κάθε γραμμής πρέπει να είναι 5 εκατοστά.

Περιφερειακές γραμμές και κεντρική γραμμή

Ο αγωνιστικός χώρος οριοθετείται από τέσσερις γραμμές, δύο στο πλάτος που ονομάζονται τελικές γραμμές και δύο στο μήκος της επιφάνειας που ονομάζονται πλάγιες γραμμές. Αυτές οι γραμμές δεν αποτελούν τμήμα του και δεν προσμετρώνται στις τελικές διαστάσεις. Η κεντρική γραμμή είναι μία γραμμή χαραγμένη παράλληλα προς τις τελικές γραμμές, από το μέσο ακριβώς των πλάγιων γραμμών. Η γραμμή αυτή χωρίζει το γήπεδο στα δύο.

Περιοριστικοί χώροι, διάδρομος, γραμμή ελευθέρων βολών και κεντρικός κύκλος

Οι γραμμές των ελευθέρων βολών χαράσσονται παράλληλα προς τις τελικές γραμμές και βρίσκονται σε απόσταση 5,80 μέτρων από αυτές. Το μήκος τους είναι 3,60 μέτρα. Οι περιοριστικοί χώροι είναι οι επιφάνειες του αγωνιστικού χώρου που οριοθετούνται από τις δύο τελικές γραμμές και τις γραμμές των ελευθέρων βολών. Το εσωτερικό των περιοριστικών χώρων μπορεί να είναι σε άλλο χρώμα από το συνολικό δάπεδο αλλά σε ίδιο με αυτό του κεντρικού κύκλου. Οι διάδρομοι των ελευθέρων βολών είναι ημικύκλια διαμέτρου 3,60 μέτρων, με κέντρο τους το μέσο των γραμμών των ελευθέρων βολών. Ο κεντρικός κύκλος είναι σχεδιασμένος στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου με διάμετρο 20 μέτρα.

Περιοχή καλαθιού τριών πόντων

Η περιοχή καλαθιού τριών πόντων μίας ομάδας είναι ολόκληρος ο αγωνιστικός χώρος, εκτός από την περιοχή που βρίσκεται γύρω από το καλάθι των αντιπάλων και ορίζεται από δύο παράλληλες γραμμές που προεκτείνονται από την τελική γραμμή σε απόσταση 6,75 μέτρων από το κέντρο του αντιπάλου καλαθιού.